Hållbar utveckling för bostadsbyggande och renoveringar 2022

Följande artikel presenterar bästa praxis när det gäller tekniska lösningar och finansiering för renovering av flerbostadshus i länder med likheter i klimat och byggnadstypologier med Ryssland. Dekarbonisering av byggnadsbeståndet är en av nyckelstrategierna för att tackla klimatförändringarna, eftersom en stor del av byggnaderna är energiineffektiva i EU och Ryssland. Enligt de europeiska energi- och klimatmålen […]