Chatta med oss hej@renoverabostaden.se

Eternittak – Vilka är riskerna?

Renoverabostaden.se / Tak / Eternittak – Vilka är riskerna?

Eternit i allmänhet kan betraktas som ett dolt hot som ofta går helt obemärkt, och tanken på att ha eternit närvarande i hela byggnaden kan vara tillräckligt för att skapa en känsla av obehag och oro. 
Om du är byggherre så finns det även ytterligare ansvar involverat och du kan hållas skyldig för effekterna av ämnet. Farorna med mineralet är väl dokumenterade genom åren och det har nu gått ca 40 år sedan ämnet blev helt förbjudet att använda i Sverige och i svenska byggen.

Så vad betyder det för fastighetsägare idag och vilka är de gällande lagar kring Eternit? Har risken nu avtagit, och om inte, vad är riskerna för den nuvarande generationen? 

I detta inlägg från Renoverabostaden.se kommer vi att bedöma de faror som omger eternit i byggnader, risker det kan innebära och vad du bör göra för att få bort den ur byggnaden.

Vad är asbest/eternit? 


Detta är ett bra ställe att börja på om du vill veta vad du kan har att göra med. Uttrycket ”asbest” används för naturligt förekommande mineraliska produkter som är resistenta mot kemisk & termisk nedbrytning, är resistenta mot brand och elektricitet, har starka fibrer, kan vara vävda och kan användas som ett bindmedel. 

Det finns två grupper av asbest. Serpentin, vilket är Krysotil (vit) asbest; och amfibol, som innehåller Amosit / Grunerite (brun) och Krokidolit (blått) asbest. Det finns tre andra typer av amfibol – antofyllit, aktinolit och tremolit som inte har någon verklig kommersiell användning, så därför sällan bryts. 

De är amfiboliter som anses vara farligare än serpentiner på grund av formen och bindningen av fibrerna, och det finns mer bevis för sambandet mellan dem och asbestrelaterad dödlighet. 
Med det sagt, bör alla typer av asbest behandlas med försiktighet och det är absolut nödvändigt att se till att rätt protokoll efterföljs när du tar bort produkter som innehåller ämnet, särskilt i situationer där du är osäker på mängden eternit närvarande. 


Användningen av asbest i byggnation


Asbest har använts i tusentals år och återfinns b.la i kläder, keramik, ljus vekar och även till konservering av kadaver. Det har dock bara använts regelbundet i byggbranschen sedan den industriella revolutionen när den användes av ångmaskiner, pannor, turbiner och isolering av rör på grund av dess utmärkta brandmotstånd och isoleringsförmåga.
Produkten började verkligen att blomstra under 20-talet, särskilt efter andra världskriget med ett förskott av teknik i kombination med en utarmning av resurser, hög efterfrågan på återuppbyggnad och en industri som söker billiga och effektiva bygglösningar. 
Världsproduktionen av asbest nådde en topp 1977 med 4.973.451 metriska ton som tillverkades under året samtidigt som det användes i mer än tre tusen olika produkttyper globalt. Vid tidpunkten för dess välstånd sågs mineralen som en ”gåva till mänskligheten” och kallades av många ”den magiska mineralen”, men allt eftersom de dödliga effekterna av asbest blev tydligare tack vare medicinsk forskning så har efterfrågan på användningen stadigt minskat. 
Ansedd forskning som ’Asbest, en modern urban Hazard’ skrivet 1963 och fortsatt forskning av experter på fältet beskrivs som mer avgörande bevis för sambandet mellan asbest och de sjukdomar som blir associerade med den. 

Användningen av eternit förbjöds i Sverige 1976. Detta innebär att alla byggnader som byggdes innan dess fortfarande kan ha asbesthaltiga produkter inom dem. Den mest oroväckande aspekten av farorna med asbest är att det tar normalt 20-50 år tills symtomen av asbestrelaterade sjukdomar börja utvecklas (men det kan vara allt från 10-60 år).

Forskning har visat att asbestrelaterad dödlighet nådde sin topp år 2016 på grund av den omfattande latensperioden. Vi måste därför se till att alla fall av borttagning eller försämring av eternit behandlas med rätt protokoll för att minska risken för framtida exponering. 

Statistiken visar att asbest dödar cirka 5000 arbetare varje år, medan 20 hantverkare dör varje vecka som en följd av tidigare kontakt med asbest (Notera att detta är globalt och inte bara Sverige). Dessa siffror visar att asbest fortfarande är ett mycket verklig hot om man inte vet hur man skall handskas med det. Inte enbart för hantverkare och de som arbetar med dess avlägsnande; men också för dem som arbetar i byggnaden och andra människor i de omgivande områdena. Riskerna uppstår när skada, brand eller ”slitage” på eternit-produkter orsakar att asbestfibrerna att lossnar och potentiellt färdas med luften. 

När dessa små fibrer inandas bryts dem inte ned och förblir permanent i lungorna och kan i sin tur leda till dödliga sjukdomar då kroppen försöker bekämpa dessa främmande fragment. Inledningsvis kommer det att orsaka ömhet, inflammation och infektion som i sin tur kan leda till någon av en rad olika sjukdomar.

Det finns obestridda bevis för att rökande människor som utsätts för asbest har en dramatiskt ökad risk för lungcancer, rökningen fungerar nämligen som en katalysator för utvecklingen av cancer. Detta har kopplats till effekterna som redan nämnts om fibrerna och ger farliga kemikalier som finns i cigaretter direkt tillgång till blodomloppet, vilket ökar cancerframkallande effekter dramatiskt. 

Eternittak


Tack vare sina fantastiska isolerande egenskaper och de faktum att eternit är extremt brandhämmande, är det inte förvånande att eternit avänts flitigt i tak och isolering under 20-talet. 
Eternitplattor är en av de vanligaste takprodukterna där eternit återfinns, och det finns fortfarande ett stort antal byggnader runt om i Sverige som har ett eternittak. Problemen är att eternitplattor vittrar när de försämras med åldern och därmed blir sprödare. Detta skapar en ökad risk för att mineralfibrer blir exponerade och kan lossna. 

Borttagandet av eternittak
Ta bort tak av eternit är i allmänhet icke-anmälningspliktigt arbete, vilket innebär att detta arbete kan göras utan vägledning av kommunen, landstinget eller arbetsmiljöverket. 

Om du skall ta bort ett eternittak ser vi gärna att du följer dessa riktlinjer ändå. https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/

Detta beror på att asbestmineralfibrer som används är oftast Krysotil (vit) asbest, som statistiskt innebär en lägre risk än amfibol asbest. De står bara för cirka 10% av sammansättningen av takplattan, vilket innebär att takplattan inte anses vara en sådan prioriterad risk för människors hälsa. 

Eftersom ett eterittak är utsatt för väder och vind står de inför en konstant risk för nedbrytning orsakad av frost, fukt, UV-strålar, och surt regn etc.

Som fastighetsägare


Om du har några frågor gällande eternit kan det vara en bra idé att få taket tittat på och besiktat av en specialist. 
Nästa steg kan vara att genomföra en säker reparation eller ta bort eternittaket.

Renoverabostaden.se tar gärna emot din offertförfrågan och låter dig komma i kontakt med seriösa hantverkare som hjälper dig att bli kvitt ditt eternittak enligt arbetsmiljöverkets regler. Beroende på skicket på eternittaket finns det oftast ett olika alternativ att välja på.
Om eternitplattorna är i särskilt dåligt skick där asbestfibrerna utsätts för tuffa väderförhållanden är det troligt att det bästa tillvägagångssättet skulle vara att säkert ta bort och kassera de befintliga eternitplattorna och ersätta dem med en säker och modern takläggnings lösning. 

Det finns många aspekter som måste beaktas under dessa omständigheter, och Renoverabostaden.se samarbetar därför med några av Sveriges bästa hantverkare för att kunna erbjuda fullständig insyn i processen av arbetet, att tillsammans från början utforma en byggnation/renovering som passar dina krav och viktigast av allt, garantera hälsa och säkerhet för alla i byggnaden som vår högsta prioritet. 

Vi ser också till att alla våra samarbetspartners har åtagit sig nödvändig utbildning, de använder rätt utrustning och på lämpligt sätt skyddas med rätt skyddsutrustning för att garantera sin egen säkerhet.

I vissa fall där det inte finns någon skada på eternittaket är ett alternativ att helt enkelt ”klä in” det befintliga taket. Med det här alternativet skulle eternittaket vara helt inneslutet och därför inte innebära någon risk mot såväl interna och externa förhållanden samt erbjuda en mycket mer kostnadseffektiv lösning. 

Lämna en kommentar