Chatta med oss hej@renoverabostaden.se

Renovera Fasad Stockholm

Renoverabostaden.se / Fasad / Renovera Fasad Stockholm

Vad du behöver veta om du skall renovera fasad i Stockholm

Om du bor i hus så kommer du att behöva renovera husets fasad med jämna mellanrum. Oftast så räcker det med att måla fasaden för att den ska bli som ny igen men ibland så kan det krävas en omfattande renovering som putslagning eller byte av fasadpaneler om fasaden är skadad. Då brukar det samtidigt även att vara dags att renovera husets fönster, slipa, spackla, måla och täta dessa. Vissa klarar av att genomföra en renovering av fasaden men oftast är det bättre att ta in hantverkare som har både kunskap men också verktyg och maskiner för att utföra en renovering snabbt och på ett korrekt sätt.

Ska du renovera fasad i Stockholm och inte själv har kunskapen att bedöma omfattningen så kan du kontakta en byggbesiktningsman eller låta en eller ännu hellre flera byggfirmor titta på huset för att lämna förslag på vilka åtgärder som är lämpligast för ditt hus och vad kostnaden kommer att bli. Då har du möjlighet att kunna jämföra byggföretagens priser men också se vilket byggföretag som kan erbjuda den bästa lösningen för renoveringen av fasaden.

Att utföra en renovering av en fasad själv kräver att du har tillgång till verktyg och byggnadsställning. Dessa kan du hyra på ett byggvaruhus där du även kan köpa det material som du behöver. Vissa byggvaruhus har också guider för hur du renoverar en fasad, vilket kan hjälpa dig en bit på vägen.

Renovera en putsad fasad

En putsad fasad består av kalkbruk med cement som har applicerats direkt på underlaget, som vanligtvis är lättbetong eller tegel. Om fasaden har mycket skador och det är bom på stora ytor så kan du bli tvungen att behöva knacka ned allt putsbruk eller åtminstone större områden. Sprickor i fasaden och mindre hål lagar man enkelt genom att knacka upp dessa och fylla dessa med kalkbruk, som man sedan slipar ned till en snygg yta med hjälp av en kanitz eller en filtbräda. Hos byggvaruhus så kan du ofta hitta guider som innehåller information om hur man putsar en fasad, lagar sprickor och vilket material som behövs.

I samband med att du putsar fasaden så bör du samtidigt kontrollera fönsterbleck och takrännor för att se om även dessa behöver bytas ut, så att inte vatten rinner längs med fasaden och skapar fula fläckar. Plåten och takrännorna kan du köpa färdiga hos ett byggvaruhus eller hos en plåtslagare eller så kan du anlita en plåtslagare i Stockholm som själv tillverkar all plåt själv och monterar dessa.

När man putsar en fasad så går det inte att stå på en stege utan man behöver ha ett bra underlag att stå på där man även kan placera verktyg och materialet. För större putsarbeten så kommer det krävas att du har en byggnadsställning uppställd mot fasaden. En byggnadsställning kan du hyra hos ett byggvaruhus men om du anlitar en byggfirma för att utföra renoveringen så har de egna ställningar eller tar in en underleverantör som sätter upp en byggnadsställning.

Efter att fasaden är putsad och i bra skick behöver den målas med en kalkfärg eller annan lämplig fasadfärg.

Renovera en träfasad

Har ditt hus en träfasad så går det i vissa fall att använda stege istället för ställning, om fasaden generellt är i bra skick och endast små partier behöver bytas ut. Det är mycket ovanligt att alla väggpaneler behöver ersättas utan vanligast är att endast de träpaneler som har ruttnat, är fuktskadade, fått mögel eller som har större skador som behöver bytas ut. Träpaneler som har sprickor kan spacklas innan de målas.

När du ska renovera fasad i Stockholm så behöver du först skrapa bort så mycket av den gamla färgen som är möjligt och sedan tvätta fasaden med en högtrycksspruta. Därefter så låter du fasaden torka under några dagar innan du spacklar i eventuella sprickor och byter ut dåliga träpaneler. Slutligen så målar du fasaden med en lämplig träfasadfärg.

Du bör samtidigt kontrollera fönster, karmar, fönsterbleck och takrännor då du renoverar fasaden så att du kan åtgärda även dessa om det krävs. Vanligtvis så brukar man vilja måla fönsterkarmar samtidigt som man målar huset, vilket kan kräva att dessa behöver slipas och eventuellt lagas innan målningen kan påbörjas.

Att renovera en träfasad är mindre krävande än att renovera en putsad fasad. Dock så kräver det att man är lite händig och att man har tiden att utföra renoveringen. Annars så finns det flera byggföretag i Stockholm som renoverar både träfasader och putsade fasader.

Ska du utföra arbetet själv så finns det material, verktyg och maskiner att hyra hos ett byggvaruhus, där du även oftast kan finna guider över hur arbetet går till.

Renovera en tegelfasad

Många hus har en fasad som består av tegel, antingen rött tegel eller det vita mexiteglet. En tegelfasad brukar kunna hålla i flera hundra år, om den sköts om på rätt sätt. Dock så kan det uppstå skador på en tegelvägg eller att fogarna mellan tegelstenarna har lossnat. Att renovera en tegelfasade är enkelt och går också samtidigt ganska snabbt. Du behöver tvätta fasaden men en högtryckstvätt så att du får bort smuts och andra avlagringar som har fastnat på tegelstenarna och eventuellt missfärgat dessa. Därefter så köper du putsbruk som du använder för att foga om tegelstenarna på de platser där fogen har lossnat.

Att renovera en tegelfasad kan du göra själv, högtryckstvätt finns att hyra på byggvaruhus. Om du anlitar en byggfirma så kommer arbetet att vara utfört snabbt och till en rimlig kostnad. Kanske du även behöver putslaga grunden och sedan måla den med en grundfärg.

Liknande inlägg

Lämna en kommentar